خبرهای تازه

test by sushil Dari

(Last Updated On: آوریل 27, 2015)

وزارت امور داخله با پخش آگهی به مردم گفته است ، که اگر ازاین میان فراریان کسی را تسلیم پولیس کنند مبلغ 100 هزار افغانی.. جایزه خواهند گرفت .
صدیق صدیقی – سخنگوی وزارت امور داخله
“کسانی که بتوانند عاملین فراری این رویداد را تسلیم پولیس کنند ما برایشان 100 هزار افغانی انعام میدهیم ، ما از نهادهای عدلی می خواهیم تا عاملین این رویداد را به جزای اعمالش برساند تا دیگر کسی مجری قانون نباشد”
پیش ازاین بریالی فردی که موتر را از روی فرخنده گذشتانده بود دستگیر شد ، گفته شده که بریالی در ولایت کاپیسا مخفی شده بود و توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شد.
ما با تلاش های زیاد و تماس های زیاد موفق نشدیم با دادستانی کل در باره پرونده فرخنده حرف بزنیم .
گزارش فرحناز فروتن

About ATN News