Tag Archives: کارته سخی

۷ عضو یک خانوادۀ ۹نفری شب‌هنگام در کابل به قتل رسیدند

مردان مسلح شب گذشته، هفت عضو یک خانوادۀ نه نفری را در منطقۀ کارتۀ سخی شهر کابل تیرباران کردند. به گفتۀ نزدیکان این خانواده، مردان مسلح ساعت دوی یکشنبه شب وارد منزل این خانواده می‌شود و آغاز به تیرباران می کند. آنان می افزایند که در میان هفت قربانی، دو …

ادامه... »