خبرهای تازه

Tag Archives: نیویارک تایمز

گفت‌وگوهای افغان‌ها با طالبان؛ افغانستان متغییر بازتاب می یابد

نویسنده: مجیب مشعل، نیویارک تایمز | برگردان: مرتضی ابراهیمی دوحه، قطر: هنگامی که طالبان به روز یک‌شنبه برای نخستین بار با مقام‌های رسمی افغان در دوحه دیدار کردند، ‌آنان با نمایندگانی مواجه شدند که تابلوی در حال پیشرفت یک افغانستان جدید که از زمان سرنگونی طالبان در هجده سال قبل …

ادامه... »