Tag Archives: نیرو های ارتش

نیروهای ارتش برای نخستین بار موفق به انجام عملیات شبانه شدند

نیروهای ارتش ملی برای نخستین بار موفق به انجام عملیات شبانه شدند. وزارت دفاع ملی می گوید که این عملیات با به کار گیری از جنگنده سوپرتوکانو انجام شده و درآن یک پایگاه گروه طالبان در ارزگان هدف قرار داده شده است. افزون براین، وزارت دفاع بیان میدارد که برای …

ادامه... »