خبرهای تازه

Tag Archives: نهاد ها

روند فنی انتخابات به «بن بست» مواجه شده است

نهاد های ناظر انتخاباتی می گویند، تا کنون روشن نیست که کمیسیون مستقل انتخابات با کدام شیوه به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان خواهد رفت. هرچند شانزدهم سرطان سال آینده روز برگزاری انتخابات تعیین شده اما هنوز هم به گونه نهایی روشن نیست که کمیسیون مستقل انتخابات از کدام روش برای …

ادامه... »