Tag Archives: نماینده گان

مجلس نماینده گان رییس کمیسیون انتخابات را احضار کرد

مجلس نماینده گان کشور روز چهارشنبه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را در نشست استعمایه این مجلس فرا خواند تا چالش های که در برابر برگزاری انتخابات وجود دارد، روشن گردد.  شماری از نماینده گان مردم درمجلس بیان کردند که قانون اساسی به گونه آشکار در روند انتخابات نقض میشود و …

ادامه... »

قانون محصول مخابراتی از سوی مجلس سنا تایید شد

قانون محصول مخابراتی که از سوی مجلس نماینده گان رد شده بود، با اکثریت آرا امروز از سوی مجلس سنا تائید شد. ماده اختلافی این قانون گرد آوری ده درصد محصول کارت های مصرفی شرکت های مخابراتی در مجلس نماینده گان بود، اما کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا اظهار …

ادامه... »