خبرهای تازه

Tag Archives: نا بسامانی

محمود صیقل به دلیل «برخورد غیر حرفه‌ای وزارت خارجه» استعفا کرد

محمود صیقل، نماینده‌ی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد از بهر نابسامانی های موجود در سیاست های داخلی و خارجی کشور از ادامه‌ی کار در وزارت خارجه کناره گیری کرد. آقای صیقل در متن استعفانامه‌ خود گفته است که نابسامانی های سیاست داخلی و حکومتداری تاثیرات ناگوار خود را بالای …

ادامه... »