خبرهای تازه

Tag Archives: مبارزه با هراس افگنی

سازمان‌های استخباراتی امریکا از تلاش‌های پاکستان در مبارزه با هراس افگنی مایوس اند

سازمان‌های استخباراتی امریکا، از تلاش‌های پاکستان در امر مبارزه با هراس افگنی مایوس اند. همزمان با تلاش‌های صلح در افغانستان، شماری از مقام‌های ارشد استخباراتی امریکا برای پاسخگویی به کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا فرا خوانده شدند. جینا هسپل، رییس سازمان ملی استخبارات امریکا می‌گوید پاکستان تنها با گروه‌های مبارزه …

ادامه... »

کابل به واشنگتن: هسته های اصلی هراس افگنان را آماج قرار دهید

حکومت افغانستان از امریکا انتظار دارد تا در راهبرد تازه آن کشور هسته های اصلی هراس افگنان آماج قرار گیرد. وزارت امور داخله میگوید: تا فشار های جدی بر کشور های پشتیبان شورشیان وارد نشود، راهبرد تازه امریکا موثریتی نخواهد داشت. هرچند انتظار می رفت که راهبرد تازه امریکا در …

ادامه... »