Tag Archives: قانون

ارزیابی: ۹۴ ماده قانون اساسی پس از توشیح نقض شده است

براساس یک ارزیابی که به تازگی انجام شده از زمان توشیح قانون اساسی افغانستان تا کنون ۹۴ ماده آن نقض شده است. این ارزیابی که به گونه مشترک از سوی خبرگزاری پژواک و انجمن حقوق دانان افغانستان انجام شده نشان میدهد که بیشتر موارد  نقض از سوی مخالفان مسلح دولت، …

ادامه... »

قانون ثبت دارایی های مقامات حکومت از سوی مجلس سنا تائید شد

مجلس سنای کشور یا مشرانو جرگه امروز طرح قانون ثبت دارایی های مقامات حکومت را با وارد کردن بعضی تعدیلات با اکثریت آرا تایید کرده است. اعضای این مجلس هم چنان گفته اند ثبت دارایی های مقامات حکومت برای جلوگیری از فساد بسیار اثر گذار است و این قانون باید …

ادامه... »

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور در باره سن تقاعد افسران را رد کرد

مجلس نمایندگان کشور امروز فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در باره قانون ذاتی افسران یا تعیین سن تقاعد آنها را با اکثریت آرا رد کرده و شماری از اعضای این مجلس گفتند که رییس جمهور حق فرمان تقنینی در این مورد را ندارد. ریس کمیسیون امنیت داخلی این مجلس میگوید …

ادامه... »

شورای ملی فرمان رئیس جمهور درباره قانون ثبت و احوال نفوس را تایید کرد

فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون ثبت و احوال نفوس از سوی کمیته مختلط شورای ملی تائید شد. قانون ثبت و احوال نفوس در این اواخر به یکی از جنجالی ترین قوانین مبدل گردیده و بحث واژه ملیت چالش های زیادی را به میان آورده بود. پیش از این نیز …

ادامه... »

طرح قانون ثبت دارایی های مقام های حکومت از سوی مجلس نماینده گان تائید شد

مجلس نماینده گان کشور در نشست امروز، طرح قانون ثبت دارایی های مقام های حکومت را با اکثریت آرا تایید کرد. بر بنیاد این قانون، تمامی مقام های حکومت مکلف هستند تا دارایی های شان را ثبت کنند، تا شفافیت حساب دهی به میان آید. شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون تقنین …

ادامه... »

قانون محصول مخابراتی از سوی مجلس سنا تایید شد

قانون محصول مخابراتی که از سوی مجلس نماینده گان رد شده بود، با اکثریت آرا امروز از سوی مجلس سنا تائید شد. ماده اختلافی این قانون گرد آوری ده درصد محصول کارت های مصرفی شرکت های مخابراتی در مجلس نماینده گان بود، اما کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا اظهار …

ادامه... »

اتحادیه حقوق دانان فرمان رییس جمهور در مورد سن بازنشستگی افسران نظامی را خلاف قانون میدانند

اتحادیه حقوق دانان، فرمان رییس جمهور در مورد سن بازنشستگی افسران نظامی را خلاف قانون اساسی و بی پروایی در برابر حاکمیت قانون میدانند. بررسی های اتحادیه حقوق دانان نشان میدهد که چهارده فرمان تقنینی ریاست جمهوری بنیاد قانونی ندارد و رییس جمهور با این کارش حاکمیت قانون را صدمه …

ادامه... »

طرح تعدیل قانون ثبت و احوال و نفوس از سوی پارلمان رد شد

طرح تعدیل قانون ثبت و احوال و نفوس که در یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور به مجلس فرستاده شود بود، از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد. بیشتر اعضای مجلس نمایندگان برای طرح تعدیل این قانون رای رد دادند. بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد …

ادامه... »

«کسانی که غریب، بیچاره و بی واسطه هستند، هنوز هم در تحت قانون قرار دارند»

امروز تفاهم نامه های مبارزه با فساد اداری میان سه نهاد امنیتی و دادستانی کل در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. دادستان کل کشور می گوید: که پس از این بررسی تمامی پرونده های فساد در نهاد های امنیتی علنی می شود. فرید حمیدی، دادستان کل کشور در این نشست …

ادامه... »