خبرهای تازه

Tag Archives: شهرداری

بازداشت پنج کارمند شهرداری هرات به اتهام فساد اداری

مسوولان محلی هرات خبر داده که پنج کارمند بخش عایداتی شهرداری این ولایت به اتهام فساد اداری بازداشت و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته اند. گفته شده که آنها به اتهام جعل تعرفه های شهرداری که از موترهای باربری عواید این اداره را جمع آوری میکردند، از دروازه …

ادامه... »

بیش از ۱۰۰ نمره زمین شهرداری هرات غیر قانونی به فروش رسیده است

به گفته مقامات محلی ولایت هرات بیش از یک صد نمره زمین تجارتی و عام المنفعه که جز ملکیت های اداره شهرداری هرات میشود به گونه غیر قانونی مورد دستبرد قرار گرفته و به فروش رسیده است. مسئولان فعلی شهرداری هرات ادعا کرده اند که این زمین های شهرداری از …

ادامه... »

دوازدهمین نشست شهرداران راه ابریشم در کابل برگزار گردید

رییس جمهور غنی در دوازدهمین نشست شهرداران راه ابریشم بر شبکه شهرداری های منظم در کشور تاکید ورزید. آقای غنی در این نشست که به روز جمعه در کابل دایر گردید گفت: “شبکه شاروال های افغانستان به حیث یک شبکه منظم کاری مبدل شود. امروز شهردار را کسی مامور صفایی …

ادامه... »

جاده های مخروبه پایتخت و عدم پاسخ گوئی مسئولان شهرداری کابل

کابل پایتختی که پس از پانزده سال هنوز قسمت های زخمی اش مداوا نشده است. پایتخت نشینان از وجود برخی جاده های مخروبه در شهر شدیداً شکایت دارند و همواره حکومت داران را به کم کاری متهم می کنند. به خصوص باشندگان ساحه خیرخانه شهرکابل مدعی اند که پنج جاده …

ادامه... »