Tag Archives: سند

غنی از تطبیق سند «میثاق همکاری های مشترک امریکا و افغانستان» استقبال کرد

جلسۀ کمیته عالی اجرایی «سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا» به ریاست رییس جمهور اشرف غنی در ارگ دایر گردید. اقای غنی در این جلسه با سفیر امریکا و فرمانده ماموریت حمایت قاطع، تطبیق این سند را برای ثبات افغانستان سودمند دانست. سند میثاق همکاری های امریکا و افغانستان …

ادامه... »