خبرهای تازه

Tag Archives: رولا

بانوی اول: زنان در ادارات دولتی و خصوصی مورد خشونت جنسی قرار میگیرند

رولا غنی، بانوی اول کشور امروز در نشست خبری راجع به نقش زنان در حکومت گفت زنان افغان هنوز در ادارات دولتی و خصوصی مورد خشونت های جنسی قرار میگیرند. بانوی اول کشور با یاد آوری و تحسین از رفتارهای ۴۰ سال پیش در برابر زنان افغان گفت: ” مه …

ادامه... »

رولا غنی از خانواده های افغان میخواهد تا دختران را زیر سن به ازدواج ندهند

رولا غنی بانوی نخست کشور از خانواده ها می خواهد که دختران شان را زیر سن به ازدواج ندهند. بانوی  نخست ازدواج های زیر سن را غم انگیز ترین چالش در میان شهروندان افغان میداند. فقر و تنگدستی رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی عامل اصلی ازدواج های …

ادامه... »