Tag Archives: رضا محمدی

رضا محمدی برای افغانستان به میدان خواهد رفت

فدراسیون ملی پرورش اندام کشور میگوید که احمد رضا محمدی که چندین بار زیر پرچم ایران در مسابقات بیرون مرزی اشتراک کرده است، پس از این برای افغانستان به میدان خواهد رفت. او که در اصل از افغانستان است، سال های زیادی میشود که در ایران زندگی میکند و پس …

ادامه... »