Tag Archives: دولتی

وسایط زرهی نهاد های امنیتی در خدمت شخصی مقام های پیشین

وسایط زرهی هزاران دالری نهاد های امنیتی پس از خدمت در اختیار مقام های پیشین نهادهای امنیتی بگونه غیر قانونی به اهداف شخصی شان، استفاده می شود. وزارت داخله با آنکه شمار دقیق این وسایط نظامی را نمی گوید اما می پذیرد که این وسایط گران قیمت در خدمت افراد …

ادامه... »

بانوی اول: زنان در ادارات دولتی و خصوصی مورد خشونت جنسی قرار میگیرند

رولا غنی، بانوی اول کشور امروز در نشست خبری راجع به نقش زنان در حکومت گفت زنان افغان هنوز در ادارات دولتی و خصوصی مورد خشونت های جنسی قرار میگیرند. بانوی اول کشور با یاد آوری و تحسین از رفتارهای ۴۰ سال پیش در برابر زنان افغان گفت: ” مه …

ادامه... »

بیش از ۲۰ هزار مشاور با معاش های گزاف در ادارات دولتی استخدام شده اند

در ادارات دولتی حکومت وحدت ملی ۲۲ هزار مشاور که هرکدام ماهانه از ۳۰ تا ۲۵۰ هزار افغانی حقوق دریافت میکنند تا کنون استخدام شده اند. به گفته منبعی که با آریانا نیوز صحبت کرده بیشتر این مشاوران در وزارت های مالیه، داخله، صحت عامه و معارف استخدام شده اند. …

ادامه... »