خبرهای تازه

Tag Archives: دانشمندان

چرا بعضی از درختان بیشتر از ۱۰۰۰ سال عمر می‌کنند؟

محققان دریافته اند که شماری از درختان میتوانند بیشتر از هزار سال عمر کنند. دانشمندان در آمریکا و چین روی یک نوع درخت به نام «جینگو» که عمر آنان بین ۱۵ تا ۶۶۷ سال بود تحقیق کرده و دریافته اند که با افزایش عمر این درخت هیچ نشانی از ضعیف …

ادامه... »