خبرهای تازه

Tag Archives: دادگاه عالی

مجلس نماینده‌گان: حکومت نباید در مورد تنش‌های درون مجلس مداخله کند

ادامه تنش‌ها درمجلس نماینده‌گان حیثیت این خانه را در سطح ملی و جهانی مورد تمسخر قرار داده و راه بیرون رفت از آن تاحال مشخص نشده است. شماری از نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند، اگر حکومت برای رسیده‌گی به این معضل مداخله کند، بحران تازه‌ی در مجلس به …

ادامه... »

ارگ آماده گفت‌وگوهای سازنده با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شد

ارگ، آماده گفت‌وگوهای سازنده با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. پس از آن که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نگرانی ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث دانست و خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رییس جمهور شد، اکنون ریاست جمهوری می‌گوید، اقدام‌های رییس جمهور قانونی است و در این مورد …

ادامه... »

دادگاه عالی بر دوام کار رئیس‌جمهور غنی حکم کرد

دادگاه عالی دوره کار رئیس جمهور غنی و معاونان اش را تا معرفی رییس جمهور تازه، تایید کرد. در یک نامه رسمی از سوی دادگاه عالی که در اختیار آریانانیوز قرار گرفته، آمده است که با درک روح قوانین و چالش‌های کمیسیون مستقل انتخابات، دادگاه عالی دوره کار رییس جمهور را تایید …

ادامه... »