Tag Archives: خلیل زاد

هند از تشکیل حکومت موقت در افغانستان پشتیبانی نمی کند

هند از تشکیل حکومت موقت در افغانستان پشتیبانی نمی کند و خواهان یک حکومت انتخابی در این کشور است. این مطلب را ویجی گوکلی وزیر دولت هند در امور خارجی در دیدار با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در واشنگتن ابراز کرده است. روزنامه اندین ایکسپرس نگاشته است …

ادامه... »

یک منبع کلیدی طالبان نزدیکی توافق برای آزادی زندانیان این گروه را رد می کند

یک منبع کلیدی طالبان نزدیکی توافق برای آزادی زندانیان این گروه را رد می کند. همزمان با این زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در مسکو به سر میبرد و در سومین دور سفرش به قطر می رود و احتمالن در آنجا با نماینده طالبان گفتگو خواهد داشت. …

ادامه... »