Tag Archives: جنرال دوستم

کشمکش‌ها میان جنرال دوستم و نظام‌الدین قیصاری

حزب جنبش ملی، نهادهای حکومتی به ویژه امنیت ملی را به استفاده ابزاری از نظام‌الدین قیصاری، فرمانده امنیه پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، برضد جنرال دوستم متهم می‌کند. نزدیکان جنرال دوستم، معاون دوم ریاست جمهوری، می‌گویند که امنیت ملی با فراهم کردن تجهیزات نظامی، به قیصاری که اکنون دربند این …

ادامه... »

واکنش ها بر رهایی مشروط نظام الدین قیصاری

حکومت وحدت ملی از میانه های همین سال برای گرفتاری یک عده از افراد آستین بالا کشید و هر کدام را پس از گرفتاری از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به مواردی متهم کرد. حکومت چند بار برای گرفتاری فرمانده علی پور اقدام کرد. امنیت ملی وی را مسلح غیر …

ادامه... »

دیدار رئیس جمهور غنی با جنرال دوستم

بعد از ظهر امروز رئیس جمهور غنی با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری می گوید: این دیدار به ادامه نشست های مشورتی در رابطه به صلح صورت گرفته است. در این دیدار رئیس جمهور ضمن امتنان از نظریات جنرال دوستم، گفته که در خصوص …

ادامه... »

اظهارات حکومت در مورد برگشت دوستم و استعفای عطا محمد نور

حکومت افغانستان انتظار دارد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور به زودی به کشور برگردد. جنرال عبدالرشید دوستم که پس از وارد شدن اتهام بدرفتاری و شکنجه احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ماه هاست در ترکیه به سر میبرد، میگوید به دلیل مشکلات سیاسی نمیتواند وارد کابل شود. …

ادامه... »

احمد ضیاء مسعود: اشرف غنی با مهارت خاص بیش از ۵۰ درصد خاک افغانستان را به طالبان سپرد

به روز جمعه که مصادف با هشت ثور یا یاد بود از پیروزی مجاهدین در برابر قشون سرخ شوروی بود؛ ناگفته های احمد ضیا مسعود در بین هواداران دو آتشه با شعار های مرگ به رییس جمهوری همراهی شد. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه پیشین رییس جمهور در امور حکومتداری …

ادامه... »