خبرهای تازه

Tag Archives: توبرکلوز

باشندگان خنجان بغلان با خطر «توبرکلوز» مواجه اند

در سه ماه گذشته ۱۶۲۵ تن از باشندگان ولسوالی خنجان ولایت بغلان که در دره‌های سالنگ شمالی زندگی می کنند؛ در نتیجه آب و هوای آلوده بزرگ‌راه شمال، به بیماری های تنفسی و هضمی دچار شده اند. داکتران در ولسوالی خنجان بغلان میگویند که آب آلوده و خاک جاده‌های مخروبه …

ادامه... »

سالانه هزاران تن در نتیجه بیماری توبرکلوز در افغانستان جان میدهند

روز جهانی مبارزه با بیماری سل یا توبرکلوز با حضور مقام های حکومت و نماینده گان کشور های کمک کننده در افغانستان گرامی داشت شد. رییس اجرایی میگوید که هر چند تلاش هایی برای محو بیماری توبرکلوز در کشور صورت گرفته و هزاران تن درمان شده اند، اما این کار …

ادامه... »