خبرهای تازه

Tag Archives: ترافیک

شاهراه سالنگ از دیروز به این سو به روی ترافیک مسدود است

بزرگ راه سالنگ برای دومین روز به روی رفت و آمد بسته است. عبدالبصیر حبیبی رییس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید که این شاهراه را ساعت ۴:۰۰ عصر دیروز بر اثر برف باری های سنگین همراه با توفان برای رفت و آمد بسته کرده اند. آقای حبیبی می‌افزاید …

ادامه... »

اتحادیه‌ شرکت‌های ترانسپورتی باربری فعالیت‌های شان را متوقف ساختند

بخش باربری اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی، فعالیت‌های شان را در تمام کشور متوقف ساختند. بخش باربری اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی به دلیل آنچه افزایش فساد در وزارت ترانسپورت، ریاست ترافیک، وزارت مالیه، وزارت داخله و وزارت فواید عامه می‌خوانند دست به اعتصاب کاری زده و فعالیت‌های شان را در سراسر کشور متوقف …

ادامه... »

هیچ مقام پولیس نمی‌تواند هنگام عبور جاده را مسدود سازد

هیچ منسوب عالی رتبه وزارت داخله نمی‌تواند حین عبور، جاده را به روی ترافیک مسدود نماید. وزارت داخله می‌گوید؛ برای جلوگیری از ازدحام ترافیک و همچنان ایجاد سهولت برای شهروندان به پولیس ترافیک هدایت داده است که در سرتاسر کشور جاده را برای عبور مقام‌های پولیس خط سیر نسازند. نصرت …

ادامه... »

ترافیک کشور با تکنالوژی پیشرفته جهانی مجهز می شود

برای نخستین بار اداره ترافیک کشور با تکنالوژی پیشرفته جهانی مجهز می شود. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای نخستین بار قراردادی را با وزارت امور داخله به امضاء رسانید که بربنیاد آن اداره ترافیک کشور با تکنالوژی پیشرفته جهانی عیار می شود. در جریان امضاء این توافقنامه، شهزاد گل …

ادامه... »

مسوولیت ترافیک کابل از وزارت داخله به شهرداری انتقال یافت

صلاحیت های امور خدمات ترافیک کابل از وزارت داخله به شهرداری انتقال یافت. ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله کشور می گوید: بخش های اداری و امور ذاتیه پولیس ترافیک تحت هدایت وزارت امور داخله انجام می شود اما ماموران ترافیک تنها در جاده های شهر فرمان را از …

ادامه... »