Tag Archives: بهای انترنت

وزارت مخابرات: به زودی بهای انترنت «کاهش قابل ملاحظه» خواهد یافت

وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی کشور میگوید که به زودی بهای انترنت در سراسر افغانستان کاهش قابل ملاحظه خواهد یافت. فهیم هاشمی سرپرست این وزارت می‌گوید که بهای انترنت به گونه مجموعی ارزان شده است؛ از این رو باید برای استفاده کنند‌گان نیز به نرخ پایین فروخته شود. هرچند این …

ادامه... »