Tag Archives: انکشاف دهات

تطبیق ۲۹ پروژه انکشافی در یازده ولایت کشور

وزارت احیا و انکشاف دهات از تطبیق ۲۹ پروژه به ارزش سه‌صد میلیون افغانی در یازده ولایت کشور خبر میدهد. این پروژه‌ها شامل ساخت کانال‌ها، دیوار‌های استنادی، سرک‌ها و سربندها می‌شود که ۶۰ هزار تن از آن مستفید خواهد شد. مسوولین این وزارت می‌گویند که در این پروژه‌ها برای صدها …

ادامه... »

وزارت انکشاف دهات ۲۲ پروژه انکشافی را در ۱۲ ولایت کشور راه اندازی می کند

وزارت انکشاف دهات ۲۲ پروژه انکشافی را در دوازه ولایت کشور راه اندازی می کند. وزارت انکشاف دهات ۲۲  قرار داد را در چار چوب برنامه انسجام ساحوی را با شورا های انکشافی دوازده ولایت به امضا رساند هزینه این پروژه ها ۲۲۵ میلیون دالر می باشد که به کمک …

ادامه... »