خبرهای تازه

Tag Archives: آغاز

آغاز کار پروژه تاپی در ولایت هرات افتتاح شد

پروژه تاپی پس از سال ها انتظار امروز جمعه (۴ حوت) در ولایت هرات و با حضور رییس جمهور اشرف غنی، رییس جمهور ترکمنستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجی هند افتتاح شد. این پروژه، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به هند و پاکستان انتقال می …

ادامه... »

وزارت داخله: روند عملی سازی طرح امنیتی کابل آغاز شد

وزارت امور داخله میگویدکه روند عملی سازی طرح امنیتی کابل آغاز شده است و در هماهنگی با نیروهای حمایت قاطع اجرا می شود. وزیر داخله تاکید ورزید که بیش از شصت درصد کار بخش نخست این طرح که به ساحه سبز یا دیپلمات نشین ویژه شده، پیشرفت داشته است. اما …

ادامه... »