Connect with us

پس از خبر

پس از خبر: تماس تیلفونی ترمپ با اشرف غنی در اوج چالش های انتخاباتی

Ariana News

منتشر شده

 در

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

پس از خبر

پس از خبر: جان باختن ۲۴ نظامی در نیمروز

Avatar

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اکتبر 25, 2020)

به خواندن ادامه دهید

پس از خبر

پس از خبر : جان باختن ۱۸۰ غیر نظامی در جریان یک هفته

Avatar

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اکتبر 25, 2020)

به خواندن ادامه دهید

پس از خبر

پس از خبر: آمادگی افغانستان برای شرکت در نشست جینوا

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اکتبر 19, 2020)

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

Trending