Connect with us

آغاز روز

آغاز روز: ۱۳ ثور ۱۳۹۹

Ariana News

منتشر شده

 در

آغاز روز

آغاز روز بخش دوم: وضعیت امنیتی شهر غزنی

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اسد ۲۲, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

آغاز روز

آغاز روز بخش اول: پروسه صلح

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اسد ۲۲, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

آغاز روز

آغاز روز بخش دوم: آتش بس احتمالی با شروع گفتگوهای بین الافغانی

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اسد ۲۲, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

Trending