Connect with us

پس از خبر

پس از خبر: تهدید خشک سالی در افغانستان

Ariana News

منتشر شده

 در

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

پس از خبر

پس از خبر: آمادگی افغانستان برای شرکت در نشست جینوا

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اکتبر 19, 2020)

به خواندن ادامه دهید

پس از خبر

پس از خبر: به بن‌بست خوردن مذاکرات صلح

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اکتبر 11, 2020)

به خواندن ادامه دهید

پس از خبر

پس از خبر: به بنبست خوردن مذاکرات صلح

Avatar

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اکتبر 11, 2020)

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

Trending