Connect with us

زیربنا

زیربنا: ۲۸ سنبله ۱۳۹۸

Ariana News

منتشر شده

 در

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

زیربنا

زیربنا: افزایش حاصلات میوه تازه در سال روان

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: سرطان ۲۳, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

زیربنا

زیربنا: کمک دوصد میلیون دالری بدون بازپرداخت بانک جهانی برای افغانستان

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: سرطان ۲۲, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

زیربنا

زیربنا: وصل شدن افغانستان از طریق خط آهن به بندر چابهار

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: سرطان ۱۹, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

Trending