Connect with us

زیربنا

زیربنا: ۱۷ سنبله ۱۳۹۸

Ariana News

منتشر شده

 در

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

زیربنا

زیربنا: انتقاد ها بر کم توجهی دولت بر ساخت بند ها

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اسد ۱۵, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

زیربنا

زیربنا: وضعیت اقتصادی افغانستان پس از کرونا

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اسد ۱۱, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

زیربنا

زیربنا: نگرانی ها از نبود برق برای کارخانه های تولیدی

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: اسد ۸, ۱۳۹۹)

به خواندن ادامه دهید

Trending