Connect with us

ادامه درگیری در زندان ننگرهار؛ تا هنوز ۲۱ تن کشته و ۴۳ نفر زخمی شده اند

ادامه درگیری در زندان ننگرهار؛ تا هنوز ۲۱ تن کشته و ۴۳ نفر زخمی شده اند