Connect with us

انتخابات ۹۸

حقوق‌دانان: کمیسیون انتخابات با تمدید روز رای دهی قانون انتخابات را نقض کرد

Ariana News

منتشر شده

 در

(Last Updated On: اکتبر 21, 2018)

شماری از حقوق‌دانان می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات با تمدید روز رای دهی، چندین ماده قانون انتخابات را نقض کرده است.

انتخابات مجلس نمایندگان؛ پر چالش در بسیاری بخش های افغانستان خوانده شده است. برخی محل های رای دهی در روز نخست انتخابات یا ناوقت باز شدند یا هم هیچ در آنها گشوده نشد. برای شمار دیگر محل ها هم مواد انتخاباتی یا نرسید یا هم دیر رسید. کمیسیون مستقل انتخابات روند رای دهی را برای روز دوم تمدید کرد.

به اساس ماده ۸۴ معیاد رای دهی:

فقره دوم : رییس محل رای دهی مکلف است، بعد از پایان یافتن ساعات تعیین شده، آخر صف رای دهنده گان را نشانی و به آنان اجازه استعمال رای را بدهد.

فقره چهارم: کمیسیون می تواند در صورت ضرورت، معیاد رای دهی را در یک یا چند مرکز ویا حوزه، حد اکثر الی دو ساعت یا تا زمان ختم رای دادن کسانی که در صف رای دهنده گان در انتظار رای دادن هستند، تمدید نماید.

با این حساب گفته می شود که کمیسیون مستقل انتخابات این ماده قانون انتخابات را زیر پا گذاشت و به گونه غیرقانونی رای دهی را وارد دومین روز ساخت.

محمد عبدالله حقوق‌دان می گوید: “کمیسیون انتخابات خلاف قانون (انتخابات را به) یک روز را دیگر تمدید که این امر غیر قانونی می باشد. راه حل وجود داشت، کمیسیون انتخابات مطابق فقره ۵ ماده ۱۰۴ قانون صلاحیت داشت که انتخابات را مجدد در همان مراکز رای دهی که انتخابات ناقص شده بود، دوباره برگزار کند.”

روند رای دهی در روز نخست انتخابات پر از نواقص بود اما قانون انتخابات راهی را برای برداشتن نواقص پیشنهاد کرده بود که کمیسیون مستقل انتخابات آنراعملی نساخت. ماده 104، فقره پنجم؛ “هرگاه انتخابات در یک حوزه انتخاباتی ناقص تشخیص شود، کمیسیون می تواند امر مجدد برگزاری انتخابات را در حوزه مذکور صادر نماید.”

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نیز کمیسیون مستقل انتخابات را به انجام برخی تخلف های انتخاباتی متهم کرده است.

گزارشگر: باعث حیات

به خواندن ادامه دهید
اعلانات

انتخابات ۹۸

توافق‌نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: می 20, 2020)

به خواندن ادامه دهید

انتخابات ۹۸

واکنش‌ها به توافق سیاسی غنی و عبدالله

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: می 19, 2020)

به خواندن ادامه دهید

انتخابات ۹۸

توافق سیاسی میان غنی و عبدالله

Ariana News

منتشر شده

در

توسط

(Last Updated On: می 17, 2020)

به خواندن ادامه دهید

Trending

آریانا نیوز. کلیه حقوق مربوط به این پایگاه خبری محفوظ است