انځوريز خبرونه

بيات بنياد له ۱۵ دولتي پوهنتونونو سره د ۲۲ زره ټوكه كتابونو مرسته وكړه

په هېواد كې درې لسيزو جگړو ښوونيزو بنسټونو ته ډېر زيانونه اړولي دي. د تكنالوژۍ، درسي كتابونو او معياري ودانيو نه شتون هم له هغو ننگونو څخه دي، چې دولتي پوهنتونونه ور سره مخ دي. بيات بنياد ښوونيزو بنسټونو ته د خپلو مرستو پر دوام د لوړو زده كړو وزارت …

نور... »