خبرهای تازه

خبر های تصویری

وزیر حج و اوقاف: جنگ در برابر دشمنان افغانستان فرض است

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف می گوید: جنگ در برابر کسانی که علیه نیرو های کشور قرار دارند، فرض است. انفجار و انتحار در ۱۳ سال گذشته هزارن شهروند کشور را به خون و آتش کشاند. در همین حال وزیر حج و اوقاف کشور می گوید، کسانی که …

ادامه... »

یوسف پشتون: بزرگتر مانع فرا روی پروژه شهر کابل جدید غصب زمین می باشد

سرپرست ریاست بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل می گوید بزرگترین چالش در این پروژه غصب زمین می باشد که باید جلو آن گرفته شود.  درهمین حال یک عضو دیگر این بورد گفته است برای اعمار شهر جدید کابل از مواد ساختمانی تولید وطن استفاده می شود که این امر …

ادامه... »