خبرهای تازه

test by sushil dari

test by sushil Dari

وزارت امور داخله با پخش آگهی به مردم گفته است ، که اگر ازاین میان فراریان کسی را تسلیم پولیس کنند مبلغ 100 هزار افغانی.. جایزه خواهند گرفت . صدیق صدیقی – سخنگوی وزارت امور داخله “کسانی که بتوانند عاملین فراری این رویداد را تسلیم پولیس کنند ما برایشان 100 …

ادامه... »