هرات

آمر جرایم سنگین هرات کشته شد

آمر جرایم سنگین ریاست امنیت ملی هرات در حمله افراد مسلح در منطقه درب ملک شهر هرات کشته ویک کارمند این اداره زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت یازده امروز به وقوع پیوسته است و مسوولین شفاخانه هرات میگویند هردو کارمند اداره امنیت ملی از ناحیه سر با شلیک …

ادامه... »

اعتصاب غذایی زنان زندانی در هرات

شماری از زندنیان زن در زندان هرات از سه روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده اند، از مجموع 174 زندانی زن که در زندان هرات در حبس هستند 13 تن آنان از شنبه هفته جاری دروازه را بر روی مسوولان زندان بسته کرده و سه تن از …

ادامه... »