بلخ

نیرو های امنیتی در ولایت های تخار و بدخشان حالت دفاعی را اختیار کرده اند

نیرو های امنیتی در ولایت های تخار و بدخشان از حالت تهاجمی بیرون شده اند و حالت دفاعی را اختیار کرده اند.   نظامیانیکه در خط های نخست نبرد قرار دارند از مقام های حکومت میخواهند هر چهزودتر دستور اجرای عملیات بر ضد طالبان داده شود.   نصرت پارسا که …

ادامه... »

اگر اقدام نشود بیش از ۲۵۰باشنده ولسوالی کلفگان ولایت تخار در ایران به دار اویخته خواهد شد

اگر اقدامات جدی برای جلوگیری از اعدام های غیر قانونی شهروندان افغان در کشور ایران به زود ترین فرصت روی دست گرفته نشود بیش از دوصد باشنده ولسوالی کلفگان ولایت تخار در ایران به دار اویخته خواهد شد.   تابوت های سبز و گل پوش عبد الله ۲۵ ساله خیرالله …

ادامه... »

سومین نشست گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه در ولایت بلخ برگزار شد

سومین نشست گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه با حضورمقامات افغان و کشورهای آُسیانه میانه به هدف همکاری های بیشتر این کشورها با افغانستان برگزار شده است. بلخ برای دو روز میزبان گفتگوهای افغانستان با کشورهای آسیای میانه است. نمایندگان شش کشور ترکمنستان، ازبکستان، ایران ، تاجکستان، قرقیزستان و قزاقستان برای …

ادامه... »