خبرهای تازه

Election 3

PROGRAM-Election 3

ناتو: ارتش افغانستان آمادگی انجام عملیات ها را ندارد

یک گزارش سری ناتو که به شپیگل المان رسیده نوشته است که ناتو پیش بینی وخیم شدن اوضاع افغانستان را در سال ۲۰۱۶ کرده است. این مجله گفته است تلفات نظامیان افغانستان در سال ۲۰۱۵ به ۴۲ درصد افزایش یافته است. وزارت های دفاع و داخله افغانستان میگویند که با …

ادامه... »