رویداد های اخیر

بسته بودن راه ولسوالی گذرگاه نور خطر فاجعه سیلاب را بیشتر میسازد

والی ولایت بغلان میگوید: اگر راه این ولسوالی باز نشود، آنان هیچ گونه امکانات اساسی را برای سیلاب زده گان، والسوالی گذرگاه نور انجام داده نمیتوانند. در همین حال صدها خانواده بی سرپناه که در جستجوی نزدیکان شان اند و در نبود غذا و سرپناه با مشکلات زیاد روبه رو …

ادامه... »

ولسوالی دشت ارچی قندوز پاکسازی گردید

مقام های امنیتی در قندوز میگویند، ولسوالی دشت ارچی که از 20 روز بدینسو در آن عملیات های نظامی جریان داشت، از وجود شورشیان طالب به طور کامل پاکسازی شده است. ولسوالی دشت ارچی قندوز که از بیست روز بدینسو عملیات های نظامی پی در پی تحت نام ذولفقار در …

ادامه... »

پاکسازی کامل شاهراه قیصار – غورماچ از وجود طالبان مسلح

مسوولان محلی قیصار می گوید: این نبرد در یکی از روستا های غربی قیصار صورت گرفته که گروپ از طالبان مسلح برای امادگی به اعمال تخریبی در آن تجمع کرده بودند . در همین حال دفتر مطبوعاتی اردوی ملی در فاریاب از کشته زخمی شدن شش طالب مسلح خبر داده …

ادامه... »

این بار گذرگاه نور ولایت بغلان مغلوب خشم طبیعت

باران شدید همراه با ژاله در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بیش از دوصد کشته برجا گذاشته است. نورمحمد گذر ولسوال گذرگاه نور میگوید، بیش از پنج هزار خانه به کلی ویران شده است و هزاران راس مواشی با بیش از ده هزار جریب زمین زراعتی در این ولسوالی نابود …

ادامه... »

کشته شدن دوازده تن از مخافان مسلح دولت در ولایت میدان وردک

در اثر عملیات نیروهای امنیتی ولایت میدان وردک دوازده تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و هجده تن دیگر آنان زخم برداشتند. عبدالجمیل تتمدره یی آمر امنیت فرماندهی پولیس این ولایت می گوید، این عملیات شب گذشته در ولسوالی سید آباد وردک آغاز شده است و تا کنون نیز …

ادامه... »

حمله بر هواداران داکترعبدالله درفاریاب

کاروان کمپایئن طرفداران داکتر عبدالله عبدالله در فاریاب هدف حمله مسلحانه قرار گرفته؛ سه تن از طرفداران اقای عبدالله کشته و زخمی شدند . جنرال ملک یکی از هواداران داکتر عبدالله می گوید، این حمله در ساحه جنگل ولسوالی دولت آباد از سوی طالبان صورت گرفت . به گفته اقای …

ادامه... »

ناتو شمار و مدت زمان ماموریت سربازانش را در افغانستان مشخص نکرد

دبیرکل ناتو در دیدارش با رسانه ها در مقر ناتو ماموریت ناتو را در افغانستان پر دست آورد خوانده و گفته است معیاد و شمار دقیق سربازان ناتو در افغانستان به یک چهار چوب قانونی نیاز دارد. هر چند این مقام ارشد نظامی از شمار دقیق سربازانش در افغانستان یاد …

ادامه... »

مجلس نمایندگان قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را در ۵ فصل ۲۹ ماده تصویب کرد

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان قانون جلوگیری ازتمویل تروریزم را در حیات سیاسی و اقتصادی کشور مهم دانست و برحکومت انتقاد کرد که این قانون را با تخیر دو سال جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده است. به باور شماری از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان این قانون با …

ادامه... »

در دور دوم انتخابات شش هزار ۲۷۲ مرکز رأیدهی در سرتاسر افغانستان باز خواهد بود

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که به اساس گزارش نهاد های امنیتی در روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۸۴ مرکز رأی دهی باز نخواهد شد. به اساس فهرست ارزیابی مسایل امنیتی انتخابات که از سوی نهاد های امنیتی به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است ۶ مرکز …

ادامه... »

هیچ توافق میان کابل-واشنگتن برای انتقال 5 زندانی صورت نگرفته: جمیز کننگهام

هیچ توافق میان کابل و واشنگتن برای انتقال 5 عضو ارشد گروه طالبان از زندان گوانتانامو به افغانستان صورت نگرفته است. جیمز کننگهام سفیر امریکا در کابل با بیان این مطلب تاکید دارد، که طالبان تبادله شده با سرباز امریکایی زیر نظارت دولت قطر بوده، و هیچ تهدید برای ایالات …

ادامه... »

38 طالب مسلح در جریان یک عملیات قول اردوی 209 شاهین کشته و زخمی شدند

مسوولاندرزون209شاهینازکشتهوزخمیشدنسیوهشتشورشیطالبدرقندوزخبرمیدهند. درنتيجهعملياتمشتركنيروهايامنيتيافغاندرولسواليچهاردرهقندوز38 مخالفدولتكشتهوزخميشدهوچهارتنديگربازداشتشدهاند. مسوولانقولاردوي 209 شاهيندرزونشمالشرقميگويندكهاينعملياتازچندينروزبهاینسودرولسواليدشتارچيقندوزبههدفتامينامنيتانتخاباتراهاندازيشدهوتاكنونچندينروستاهاازوجودشورشیانطالبپاکسازیشدهاست. جاناللهصافيفرماندهلوايدومقولاردوي 209 شاهينميگويددراینعملیاتدرولسواليدشتارچيولايتكندز 38 شورشیطالبكشتهوزخمیشدهاند. بهگفتهیاوچهارروستادراینولسوالیازوجودشورشیانپاکسازیشدهاست. ازسويديگربرخيازفرماندهاننيروهايارتشدراینزونكهدراينعملياتشركتدارندميگويندمخالفيندولتدرتلاشاندکهازاينطريقصفحاتشمالراناامنبسازند. بهگفتهیمسوولینولسواليدشتارچييكيازولسواليهايناآرامولايتكندزبشمارميرودكهکهدرایناواخرفعالیتشورشیانطالبگستردهشدهاست.

ادامه... »

هشدار والی تخار برای گروههای مسلح غیر مسوول قبل از انتخابات دور دوم

والي تخار به گروهای مسلح غير مسوول هشدار داد پيش از برگزاري دوردوم انتخابات خود را تسليم دولت كنند. والي تخار گروهاي مخالف ومسلح غير مسوول را عمده ترين خطر در برابر انتخابات ميداند. از سوي ديگر فرمانده پوليس تخارعبدالحنان قطغنی مي گويد” بيش از صد تن از افراد مسلح …

ادامه... »

رقم دقیق مراکزی رأیدهی که در آن انتخابات برگزار می شود، در آینده نزدیک مشخص خواهد شد

مسوولان وزارت دفاع ملی و امور داخله کشور گفته اند که در حال حاضر تنها نگرانی آنان در برگزاری دور دوم انتخابات، حملات راکتی پاکستان به کشور است در غیر این، آنان تلاش دارند تا مراکزی را که در شانزدهم حمل به دلایل نا امنیتی ها بسته بودند باز نگه …

ادامه... »

اگر قانون تطهیر پول به تصویب نرسد، بانک های کشور به لیست سیاه خواهد رفت

اگر قانون تطهیر پول یا پول شویی به زود ترین فرصت ازسوی شورای ملی به تصویب نرسد، بانک های افغانستان به لیست سیاه خواهد رفت. مسوولان دراتاق تجارت و صنایع گفتند که این قانون باید سال های قبل به تصویب میرسید، اما حالا فرصت کم است و باید در زمان …

ادامه... »

استاد عبد رب الرسول سیاف حمایت خود را از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرد

تیم حاکمیت قانون، تامین امنیت، و مبارزه با فساد اداری به رهبری عبد رب الرسول سیاف چهارمین نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از تیم انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد. هرچند آقای سیاف شخصاً در این نشست حضور نداشت، اما در پیامی گفته است که پس از …

ادامه... »

حدود پنچ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده در ولایت بدخشان تخریب شد

مسئولان اداره محلی بدخشان، از تلاش برای تخریب 5 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده در این ولایت خبر می­دهند. به گفته­ی آنان در مناطقی که کوکنار کشت نشده برنامه­های انکشافی را آغاز کرده اند اما در جاهایی که این کشت به صفر نرسیده است توجه نخواهد شد. بررسی­ها در …

ادامه... »

وزارت خارجه: زندانیان طالب در قطر هنوز از آزادی کامل برخودار نیستند

وزارت خارجه کشور شک دارد، که 5 عضو رها شده گروه طالبان از زندان گوانتانا مو در قطر کاملا ازاد باشند. این وزارت میگوید، امریکا حق ندارد،شهروندان افغانستان را از یک زندان به زندان دیگر انتقال دهد. سخنگوی وزارت خارجه انتقال این افراد را به قطر خلاف تفاهم قبلی میان …

ادامه... »

مجلس نمایندگان از خاموشی امریکا بخاطر حملات پاکستان بر افغانستان اعتراض کردند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان خاموشی جهان به ویژه ایالات متحده امریکا را در برابر راکت پراگنی و حملات هوایی پاکستان به حریم افغانستان ناشی از سیاست ناکارای حکومت افغانستان عنوان میکردند. اعضای این مجلس خاموشی امریکا را در برابر این حملات ناشی از سیاست ناموفق حکومت افغانستان میدانند و …

ادامه... »

وزارت خارجه افغانستان خواهان رهایی زود هنگام و بدون قید و شرط پنج عضو گروه طالبان از سوی دولت قطرشد

آزادی پنج عضو ارشد جنگجویان طالب در بدل یک سرباز امریکایی و انتقال آنان به دوحه خشم دولت افغانستان رابرانگیخت. مسوولان وزارت خارجه کشور گفتند که این افراد در تفاهم با رییس جمهورکرزی و ایالات متحده رها شده و امریکا متعهد به سپردن آنان به دولت افغانستان بود. در عین …

ادامه... »

حامد کرزی دو فرمان تازه ی را مبنی بر تامین امنیت و شفافیت هر چی بهتر انتخابات صادر کرد

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در دو فرمان تازه ی نهاد های امنیتی و کارمندان ملکی را مکلف ساخته تا برای تامین امنیت دور دوم انتخابات و شفافیت هر چی بهتر در این دور تلاش بیشتر کنند. تامین امنیت مراکز رأیدهی و رای دهندگان، عدم مداخله در امور کاری نهاد …

ادامه... »