رویداد های اخیر

لشکر طیبه در عقب حمله بر قنسولگری هند در هرات: حامد کرزی

رییس جمهور کرزی لشکر طیبه را در حمله بر قنسلگری هند در ولایت هرات مقصر دانسته و این گروه را دشمن مشترک افغانستان و هند میداند. رییس جمهوری کشور گفته است: بر اساس اطلاعات استخباراتی دست داشته، عاملان حمله هفته گذشته بر قنسلگری هند در هرات، لشکر طیبه است. کرزی …

ادامه... »

چهل دو زندانی دیگر از زندان ولایت فراه آزاد شدند

باسلسلهرهاییزندانیهااززندانهایکشورمطابقبهفرمان شماره شانزدهرئیسجمهورکرزیاینبار 42 زندانیدیگربهمناسبت 8 ثوربرابرباپیروزیمجاهدیندرمقابلتجاوزروساناززندانمرکزیولایتفراهآزادشدند. مسوولاناینزندانمیگویند: زندانیانآزادشدهبهجرمهایمختلفزندانیشدهبودند،کهطبقفرمانشمارهشانزدهرییسجمهورحبسباقیماندهشانعفوواززندانآزادشدند. مديرزندانمرکزیاینولایتسمونوالعلاوالدینمیگوید: اینچهلودوزندانیبهمناسبت 8 ثورکهمطابقبهپیروزیمردمافغانستاندرمقابلتجاوزروساناستازبندرهاشدهاند. ویمیافزایدزندانیانازبندرهاشدهبهجرایمسرقت،ترورووابستگیبامخالفانمسلحدولتزندانیشدهبودند،کهقیدباقیماندهشانمطابقبهحکمرییسجمهورعفوگردید. عبدالرزاقیعقوبیفرماندهپولیسفراهاززندانیانآزادشدهمیخواهدبعدازاینمطابققانونزندگیکننددرغیرآندوبارهازسویپولیسبازداشتوزندانیخواهندشد. درهمینحالزندانیانآزادشدهمیگویندبعدازینهیچگاهخلافقوانین موجوده در کشورعملنخواهندکرد. ایندرحالیست،کهچندروزقبلنیز 44 زندانیبهمناسبت 8 ثوراززندانمرکزیولایتفراهآزادشدند. گفتهمیشوددرحالحاضربشمول 6 خانم 720 تندرزندانمرکزیاینولایتزندانیاند.

ادامه... »

ولسوال نام نهاد طالبان در ولایت فاریاب بازداشت شد

ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب در ولایت قند هار از سوی امنیت ملی بازداشت شد . مسوولان ولسوالی خواجه سبزپوش می گویند قاری اسمائیل که بعنوان مسوول طالبان در این ولسوالی تعیین شده بود از سوی امنیت ملی درولایت قندهار بازداشت شد . اما …

ادامه... »

نادر محسنی: جلسات علنی رسیدگی به شکایات در هفته آینده آغاز می شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داده است که نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی را با پنج روز تاخیر در ۲۲ ماه جاری اعلام خواهد کرد. سخنگوی این کمیسیون عامل تاخیر در اعلام نتایج نهایی شورا های ولایتی را حجم بیش از حد شکایت ها خوانده است. مسوولان در این کمیسیون …

ادامه... »

نورستانی: افراد حکومتی که در تقلب دست داشتند، باید تا دو روز دیگر از وظایف شان برکنار شوند

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده اند که اگر تا دور روز دیگر حکومت، مقام های دخیل در تقلب های انتخاباتی را از وظایف شان برکنار نکند، این کمیسیون نام های آنها را افشا خواهد کرد. مقام نخست این نهاد صراحتاً بیان داشت که در تقلب های انتخاباتی افرادی …

ادامه... »

اشرف غنی: نظام تحصیلات عالی، جوابگوی آینده افغانستان نیست

داکتر اشرف غنی احمدزی در ادامه پیکارهای انتخاباتی اش که در میان محصلین و شماری از استادان کابل سخنرانی داشت نظام تحصیلات عالی کنونی را جوابگوی آینده افغانستان ندانسته به دانشجویان وعده سپرد که نظام تحصیلی را برای محصل و تضمین زندگی آیند شان رقم خواهد زد. آقای غنی وجود …

ادامه... »

شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز خدمات بانکی را از بانک مرکزی افغانستان دریافت نمود

بانک مرکزی افغانستان دیروزبرای شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز خدمات بانکی را صادر کرد. مسولان در بانک مرکزی کابل میگویند: کمتر از ده فیصد مردم کشور به حسابات بانکی دسترسی دارند و با ایجاد سیستم جدید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم بیش از 90 درصد مردم به حسابات بانکی …

ادامه... »

باشنده های ولایت بدخشان خواهان برکناری والی و فرمانده پولیس بدخشان شدند.

 صدها تن از باشندگان ولایت  بدخشان در یک تظاهرات  والی وفرمانده پولیس بدخشان را متهم به بی کفایتی در قضیه تصرف ولسوالی یمگان بدست طالبان کرده خواهان بر کناری انان شده اند. مظاهره چیان  ادعا کرده اند طی 72 ساعت که دها تن از مردم ملکی در غار کوها توسط …

ادامه... »

نامزدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین هایشان از موضوعات قومی زبانی اجتناب ورزند

رسانه ها و نامزدان ریاست جمهوری نباید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، موضوعات قومی زبانی و سمتی را دامن زنند و یا هم انرا پوشش دهند. شماری از مسوولان رسانه ها از مرکز و ولایات کشور در کنفرانس چگونگی پوشش دهی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در دفتر …

ادامه... »

کشته شدن سه سرباز مرزی ترکمنستانى توسط یک فرمانده طالبان

ملا دستگیر طوفان یکی از فرمانده طالبان افغان روز گذشته در منطقه مرزی افغانستان و ترکمنستان سه سرباز مرزی ترکمنستانی را با ضرب گلوله کشته است. یک منبع امنیتی در ولایت بادغیس که از افشا شدن نامش خود داری کرده، در تماسبا آریانا نیوز این رویداد را تایید میکند و …

ادامه... »

حمله انتحاری در منطقه قلعه زمانخان شهر کابل ۲ کشته و ۱۵ زخمی بجا گذاشت

مقامات وزارت دفاع ملی کشور گفته اند یک حمله کننده انتحاری سوار بر موترسایکل حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر امروز دوشنبه موتر حامل کارمندان وزارت دفاع ملی را در منطقه قلعه زمانخان شهر کابل هدف خود قرار داده که در این حمله دو کارمند وزارت دفاع ملی کشته و …

ادامه... »

محمود کرزی از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام حمایت کرد

محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی با پیوستن به تیم اصلاحات و همگرایی حمایت خود را از این تیم اعلام کرد. وی عامل پیوستن اش را به این تیم انتخاب درست برای ثبات و رفاه افغانستان عنوان کرد و گفت که با همکاری و خدمت به مردم در موارد چون …

ادامه... »

اوباما: اوباما برای آینده افغانستان برنامه ریزی دارد

باراک اوباما روزهای پایانی جنگ سربازان امریکایی درافغانستان را روزهای پیروزی عنوان کرده و گفته است که امریکا نخواهد گذاشت تا منافع افغانستان به مخاطره بی افتد. هواپیمای بارک اوباما رییس جمهور امریکا دریک سفر پیش بینی ناشده شامگاه روز یکشنبه ( ۴جوزا) به میدان هوایی بگرام نشست و در …

ادامه... »

ناریندرا مودی نخست وزیر هند مراسم تحلیف را بجا کرد

ناریندرا مودی نخست وزیر تازه هند طی یک مراسم بزرگ در شهر دهلی جدید، پایتخت این کشور مراسم تحلیف را بجا آورد و به عنوان نخست وزیر هند معرفی شد. وی در این مراسم با بیانیه ی مختصر تعهدات خود را برای ادای خدمت در دولت هند وعده سپرد و …

ادامه... »

بند برق جدید جبل السراج با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوات برق افتتاح شد

کار بند برق جدید ولسوالی جبل السراج ولایت پروان که ازسوی ایالات محتده امریکا به مقدار دو میلیون و هشصد هزار دالر امریکای هزینه شده بود به اتمام رسید. مقام های محلی پروان گفتند که با فعال شدن این بند برق رشد اقتصادی و زمینه اشتغال در ولایت پروان بیشتر …

ادامه... »

احمد یوسف نورستانی: حکومت در برکناری افراد متقلب در انتخابات تاهنوز اقدامی نکرده است

کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده است که حکومت برای درخواست آنان در مورد بر کناری کارمندان دولتی که در تقلب های انتخاباتی دست داشته اند تا هنوز پاسخ مثبت نداده است. رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که آنان فهرستی از این کارمندان را به حکومت سپرده اند و به زودی …

ادامه... »

داکترعبدالله: درصورت برنده شدن اولین کارم امضای توافقنامه امنیتی با امریکا خواهد بود

داکترعبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته است که در صورت پیروزی اش در دور دوم انتخابات پس از تحلیف، نخستین کارش امضای سند توافقنامه امنیتی کابل – واشنگتن خواهد بود. آقای عبدالله تاکید کرده که سند امنیتی با امریکا را بدون هیچ شرطی امضا میکند زیرا تاخیر امضای توافق …

ادامه... »

دیدارمعاون سکرترجنرال ناتو با عطامحمد نور والی بلخ

معاون سکتر جنرال ناتو امضای پیمان ناتو با افغانستان را بر ادامه کمک ها و حضور دوامدار ناتو با این کشور را مهم میداند. لولیندا گرابر معاون سکترجنرال ناتو درسفرش به شهرمزار و دیدار با عطامحمد نور والی بلخ روی تامین امنیت انتخابات دور دوم وشفافیت آن نیز گفتگو کرده …

ادامه... »

نگرانی فیفا از چگونگی برسی شکایات انتخاباتی

بنیاد آزاد و عادله انتخابات “فیفا” می­گوید، بر اساس قانون کمیسیون شکایت­های انتخاباتی باید جلسه­های علنی بررسی شکایت­های انتخاباتی شورای ولایتی را آغاز می­کرد. مسئولان این بنیاد از این کمیسیون می­خواهند بزودی این بررسی ها را آغاز کند و راهکار مناسبی برای حضور نمایندگان نامزدان شاکی جستجو نمایند. زمان ثبت …

ادامه... »

دست آورد های نیروهای امنیتی در بغلان

در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بغلان ده تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده اند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته اند. دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس بغلان میگوید، این عملیات در ولسوالی بغلان مرکزیبه هدف پاکسازی مخالفان مسلح دولت که ازمردم عشر و زکات میگیرندو در نا امن ساختن …

ادامه... »