خبرهای تازه

اخبار ویژه

Featured Dari

سرور دانش: «شکایت ها درباره تدارکات و استخدام ها درست بررسی نمی شوند»

معاون دوم رئیس جمهور، سرور دانش در نشست رونمایی مسوده قانون اجراات اداری افغانستان از وجود خلاء در نظام اداری افغانستان انتقاد کرد و گفت که شکایت ها در باره تدارکات و استخدام ها در دادگاه های کشور درست بررسی نمی شوند. آقای دانش بیان داشت: “هر روز ابهامات زیادتر …

ادامه... »