زیربنا

PROGRAM-Zerbana Dari

حکومت قراردادهای استخراج طلای بدخشان و مس بلخاب را فسخ کرد

حکومت قراردادهای استخراج دو معدن بدخشان و مس بلخاب سرپل را فسخ کرده است.  وزارت معدن و پترولیم می‌گوید که علت فسخ قراردادهای این معادن با پیمان کارها عدم پای‌بندی و تعهدات مالی این شرکت ها است.  این وزارت می‌افزاید که سه بار به شرکت قراردادی مهلت داده شد؛ اما …

ادامه... »