تحول

PROGRAM-Tamarkuz Dari

بنیاد بیات به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار کمک کرد

زمین لرزه اخیر در کشور تلفات انسانی و خسارات مالی هنگفتی در پی داشت. شماری از اسیب دیدگان اکنون نه تنها سرپناه شان را از دست داده اند حتا کمبود مواد غذایی نیز حیات شان را تهدید می کند. پس از بدخشان و تخار بیشترین خسارات به مردم ننگرهار وارد …

ادامه... »