خبرهای تازه

تحول

PROGRAM-Tamarkuz Dari

وزارت دفاع: نبرد شدید با طالبان همزمان در ۱۰ ولایت کشور ادامه دارد

وزارت دفاع ملی حاکمیت طالبان بر ۱۱ ولسوالی را تایید میکند و میگوید که جنگ شدید با طالبان همزمان در ۱۰ ولایت کشور ادامه دارد. بنابر اطلاعات وزارت دفاع، وردوج و یمگان در بدخشان، کلباد آقتاش و گور تپه در کندز و در غزنی ولسوالی ناوه به گونه کامل زیر …

ادامه... »