تحول

PROGRAM-Tamarkuz Dari

وزارت دفاع از افزایش حملات انتقام جویانه بر طالبان خبر داد

در واکنش به حمله های مرگبار در کابل، وزارت دفاع ملی میگوید که ارتش حملات انتقام جویانه را بر مرکزهای طالبان و فرمانده های آنان شدت داده است. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع گفت: «نیروهای کوماندو، نیروهای خاص که عملیات های شبانه را انجام می دهند و نیروهای هوایی مسوولیت …

ادامه... »