انتخابات ۹۷

انتخابات ریاست جمهوری کشور «۲۰۰ میلیون دالر» بودجه نیاز دارد

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر بنیاد خواست حکومت چگونگی مصرف انتخابات مشخص گردیده تا حکومت و نهادهای کمک کننده این هزینه را فراهم سازند. این کمیسیون می‌افزاید که این طرح نهایی شده و ۲۰۰ میلیون دالر انتخابات های ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات مجلس نمایندگان …

ادامه... »

حکومت در نبود مجلس نمایندگان با بحران «عدم مشروعیت» مواجه است

شماری از اعضای تازه و پیشین مجلس نمایندگان میگویند که بسته بودن درب این نهاد حکومت را به بحران مشروعیت رو برو کرده است و سبب شده که از عملکرد قوه اجراییه در مسایل مهم از جمله صلح و جنگ نظارت صورت نگیرد. نزدیک به یک ماه میشود که شورای …

ادامه... »

آگاهان: نبود بودیجه سبب عقب‌مانی کمیسیون انتخابات شده است

روند کاری کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری چهار انتخابات همزمان آهسته به پیش می‌رود. کمیسیون مستقل انتخابات باید کارمندان دایمی و موقت برای برگزاری چهار انتخابات همزمان در سال روان استخدام کند، اما این کمیسیون تا اکنون قادر به استخدام روئسای ولایتی و کارمندان موقت برای این کمیسیون نشده است. …

ادامه... »

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۲۰۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد

اصلاحات انتخاباتی خط سرخ کمک کننده گان جامعه جهانی برای تامین بودجه انتخابات های پیش رو، مشمول انتخابات ریاست است. هرچند نگرانی ها از فراهم نشدن بودجه برای انتخابات های پیش رو وجود دارد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و نیز انتخابات …

ادامه... »

احدی: اشرف غنی از پول حکومت کمپاین انتخاباتی می‌کند

انورالحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان می گوید: رییس جمهور غنی از یک سال بدینسو از پول حکومت کمپاین انتخاباتی می کند. بگفته آقای احدی، سفر های رییس جمهور غنی به ولایت ها از بهر پیکار های انتخاباتی است و مصرف این پیکار ها از طرف وزارت مالیه پرداخت …

ادامه... »