خبرهای تازه

انتخابات ۹۷

کمیسیون مستقل انتخابات: “تاکنون به کمبود بودجه مواجه نشده ایم”

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، این کمیسیون تا اکنون نیاز به بودجه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده  ندارد. با آنکه سرنوشت از پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری روشن نیست، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد که تا اکنون به کمبود بودجه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مواجه نشده است. …

ادامه... »

تا هشت روز آینده فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از جمع آوری معلومات، بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی صورت خواهد گرفت. پس از پایان نام نویسی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، اکنون چانه زنی ها در مورد اعلام فهرست ابتدایی این نامزدان آغاز شده است. کمیسیون انتخابات می‌گوید تا هشت …

ادامه... »

کمیسیون انتخابات: توافق برای پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری صورت نگرفته است

توافق نهایی برای پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی حکومت و جامعه جهانی صورت نگرفته است. در کنار چالش‌های انتخاباتی بودجه این روند نیز همواره چالش‌زا بوده است. یک‌تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا اکنون توافق نهایی در پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی حکومت و …

ادامه... »

شماری از باشندگان کابل در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد

شماری از باشندگان کابل می‌گویند، برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری نخواهند رفت. این باشندگان آینده انتخابات پیشرو را شفاف ندانسته، می‌گویند نباید با رای مردم به تکرار بازی صورت گیرد. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی، قانون شکنی، تقلب و جعل در انتخابات مجلس نمایندگان را سبب دلسردی …

ادامه... »

نامزدان معترض: کمیسیون مستقل انتخابات روند ملی را به تمسخر گرفته است

کمیسیون مستقل انتخابات روند ملی را به تمسخر گرفته و به آرای مردم توهین کرده است. شماری از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب می گویند که آرای کابل باید باطل اعلام شود، زیرا انتخابات با موج‌ی از تقلب‌ها ازسوی کمیسیون انتخابات برگزار گردید و افراد گزینشی بر …

ادامه... »

میلیون ها افغانی پول ضمانت نامزدان انتخابات پارلمانی به بودجه حکومت واریز می شود

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، بیش از ۵۰ میلیون افغانی پول ضمانت نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان به بودجه حکومت واریز می شود. بربنیاد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نماینده گان یک شمار زیادی از نامزدان نتوانسته اند؛ حتا آرای یک هزار حمایت کننده را که پیش از ثبت نام …

ادامه... »

رییس جمهور غنی کمیشنران کمیسیون انتخابات را از سفر به بیرون از کشور منع کرده است

کمیسیون انتخابات می گوید: رییس جمهور از اعضای این کمیسیون خواسته است تا نهایی شدن نتایج انتخابات مجلس نماینده گان به خارج از کشور سفر نکنند.  پس از آنکه یک کمیشنر کمیسیون انتخابات می خواست برای سفر به بیرون از افغانستان از رییس جمهوری اجازه بگیرد، رییس جمهورغنی هم فرمان …

ادامه... »

لبخندهای انتخابات ریاست جمهوری؛ طنز، کنایه و اشتباه لفظی کاندیدان

انتخابات تنها سیاست نیست، برای شما لبخند و لحظه های شاد هم می آورد. طنز، فکاهی، اشتباه لفظی و برخی حرف های شاید ناخودآگاه گشایش گر روند انتخابات ریاست جمهوری شده است. روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز با حرف های عجیب و غریب و لبخند آمیز آغاز شده است. …

ادامه... »