آغاز روز @fa

PROGRAM-Agaaze Rooz Dari

آغازروز۲۲ قوس ۱۳۹۴

دربرنامه آغاز روز در مورد چالشها روند صلح و تلاش های رئیس جمهور غنی برای تامین صلح و ثبات در کشور با نخبه گان و متخصیصن صحبت های صورت گرفت است.  

ادامه... »