خبرهای تازه

دادستانی کل: به تمام پروندهای خشونت در برابر زنان رسیده‌گی صورت گرفته است

(Last Updated On: ژانویه 30, 2019)

دریک سال اخیر به تمامی پرونده‌های خشونت در برابر زنان در کشور رسیده‌گی شده است.

دادستانی کل با ابراز این مطلب می گوید که از میان بیش از دوهزار و هفت صد قضیه خشونت، یک صدو نودو پنج مورد آن تجاوز جنسی بوده است.

با این حال این نهاد عدلی و قضایی، تاکید می‌ورزد که به پرونده‌های افراد بلند پایه حکومت شمول وزیران، معینان و هفده جنرال سه ستاره یی رسیده‌گی شده و آنان مجازات شده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید: “در یک سال اخیر سارنوالی کشور به دوهزارو هفت صد و یک قضیه خشونت در برابر زنان رسیده‌گی کرده است و مواردی که در قانون خشونت تذکر یافته تمام قضایا درسی و چهار ولایت به سارنوالی رسیده و تکمیل گردیده اند.”

درهمین حال سخنگوی این نهاد عدلی و قضایی تاکید می‌ورزد که پرونده‌های بزرگ فساد پنج وزیر وهشت معین نیز بررسی شده است و آنان مجازات گردیده اند.

آقای رسولی بیان می‌دارد:” برای اولین بار قضایا تا سطح وزیران رسیده گی شد و پرونده پنج وزیر نهایی شد و تاهشت معین از کسانی هستند که به قضایای آنان رسیده‌گی شد و به سطح جنرالان سه ستاره یی که هفده مورد است رسیده گی شده و محکوم به مجازات شدند.”

بااین حال دادستانی کل تاکید می‌ورزد که به تمامی پرونده‌های جرمی رسیده‌گی می شود و عاملان خشونت در برابر زنان در فرمان‌های عفو رییس دولت نیز قرار نمی‌گیرند و برای رسیده‌گی به این پرونده‌ها واحدهای اختصاصی منع خشونت در ۳۴ ولایت ایجاد شده است.  

About Ariana News

Avatar

Check Also

واکنش‌های تند به رهایی انس حقانی

(Last Updated On: نوامبر 12, 2019) رهایی انس حقانی و دوعضو کلیدی دیگر شبکه حقانی …