کنفرانس بین المللی تكنالوژى هاى متن باز در كابل آغاز شد

(Last Updated On: اکتبر 17, 2011)

کنفرانس بین المللی  “اوپن سورس”  یا تکنالوژی های متن بازروزيكشنبه (۲۴ ميزان) در کابل آغاز شد. در این کنفرانس که به همکاری یونسکو و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزارشده است نماینده گان وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماری از کشور های جهان در آن شرکت کرده بودند. سرپرست وزارت مخابرات و رییس یونسکو برگزاری کنفرانس تکنالوژی های متن باز را برای افغانها مفید می دانند.

امیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید:

هدف از برگزاری کنفرانس تکنالوژی های متن باز ارایه معلومات در مورد نحوه ی استفاده از مهارت های کمپیوتری در بخش تکنالوژی معلوماتی می باشد. به باور وی برای استفاده از تکنالوژی های متن باز به مهارت های کمپیوتری نیاز است تا  معلومات بدست آید که چگونه آنرا بدست آورد و از آن استفاده کرد.

شرکت کننده گان این اکنفرانس موجودیت تکنالوژی معلوماتی به ویژه “اوپن سورس” را برای نسل جوان مهم می دانند.

اشرف غنی احمدزی می گوید:

در کشور های آسیای مرکزی  یک میلیون تن با فقر مواجه اند و نمیتوانند تکنالوژی معلوماتی را با پول بدست آورند، بناءً دسترسی  به تکنالوژی های متن باز مهم می باشد و مى افزايد ما باید توانایی آنرا داشته باشیم تا پیشرفت نماییم. در بخش صحت باید پیشرفت کنیم مثلاً از طریق انترنت بشکل اجتماعی، گروهی و تفاهمی پیشرفت می شود. بدون این آینده ی جوانان ما روشن نخواهد بود

رییس یونسکو در افغانستان می گوید:

همکاری این نهاد برای دسترسی بهتر افغانها به تکنالوژی های متن باز ادامه خواهد یافت. اوپن سورس یا تکنالوژی های متن باز منابع نرم افزار های کمپیوتری است که با دسترسی به آنها بشکل رایگان یا با پرداخت پول می توان این نرم افزار را بدست آورد. این کنفرانس که نماینده گان از کشور های امریکا، کانادا، هند، نیپال، ایران، پاکستان و تاجکستان در آن شرکت دارند سه روز ادامه خواهد یافت.

About ATN News

Avatar

Check Also

مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی به بهره برداری سپرده شد

(Last Updated On: آوریل 15, 2014) تعمیرجدید مرکزساینس و تکنالوژی تعلیمی که به حمایت مالی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.