خبرهای تازه

کمی و کاستی در نصاب تعلیمی معارف کشور

(Last Updated On: مارس 24, 2019)

نصاب تعلیمی، معارف افغانستان به تناسب نصاب تعلیمی کشورهای منطقه و جهان عقب مانده است.

شماری از آموزگاران در کشور با ابراز این موضوع می گویند، برنامه های آموزشی مکاتب با چالش‌های جدی، چون اشتباه املایی، جا گذاری متن‌های ساده و دیگر اشتباهات تخنیکی همراه است که برای دانش آموزان مفیدیت چندانی ندارد.

زمان الدین فرقان یار، یک تن آموزگار در این مورد میگوید: “تمرکز باید بیشتر در قسمت مضامین ساینسی باشد ریاضیات و مثلثات باشد که اینها بخشی از کانکور است در کل نصاب با مشکل رو به رو است.”

در همین حال شماری از دانش آموزان با انتقاد از نصاب کنونی می‌خواهند که وزارت معارف در برنامه‌های آموزشی این وزرات روی مضامین اساسی تمرکز بیشتری وقف کند.  

به باور دانش آموزان تدریس بعضی مضامین مانند کمپیوتر بصورت نظری، تدبیر منزل برای دانش آموزان دختر، و سپورت بصورت رو خوانی جز ضیاع وقت امری بیش نیست.

زهرا یزدانی، یک تن دانش آموز در این زمینه میگوید: “بعضی مضامین مثل فرهنگ از یک نگاه ضایع وقت است به خاطریکه ما به طرف کانکور می رویم این جوابگوی پرسش های امتحان کانکور نیست.”

 در درازای هجده سال‌، حکومت و همکاران بین‌المللی اش بیشترین توجه را به دسترسی زودهنگام به امکانات آموزشی اولیه معطوف داشته اند.

با این حال، شماری از آگاهان امور معارف به این باور اند ؛ که آوردن اصلاحات در نظام آموزشی فرصت خوبی را برای پایه گذاری تعلیم و تربیت با کیفیت و عبور از مرحله چند سال اضطراری و درماندگی بسوی رسیدن به معیارهای بین‌المللی در اختیار حکومت و مردم افغانستان قرار خواهد داد.

صدیق پتمن ، معین پیشین وزارت معارف در این مورد می‌گوید: “نصاب تعلیمی افغانستان یک بازنگری درست نیاز دارد که این بازنگری به اساس نیاز مندی هایمملکت نیاز مندی های کار یابی پایه گذاری شود.”

این در حالی‌ست که سال گذشته رییس جمهور غنی، گفته بود که نصاب کنونی تعلیمی در افغانستان پاسخگوی بازار کار نیست و باید بحث‌های همه جانبه روی آن صورت گیرد.

گزارش دهنده: علی جواد اصغری

About Ariana News

Avatar

Check Also

دیدبان شفافیت: دادستانی کل پرونده‌های سیاسی را «بی‌طرفانه و منصفانه» پیگیری نمیکند

(Last Updated On: نوامبر 19, 2019)  دادستانی کل کشور در جریان ۵ سال از ۲۰ …