کمیسیون پارلمانی خواهان دو برابر شدن امتیازات نماینده گان مجلس شد

(Last Updated On: ژانویه 6, 2018)

اسناد تازه ای که به آریانا نیوز رسیده نشان میدهد که کمیسیون مصوونیت، حقوق و امتیازات مجلس نمایندگان خواهان دو برابر ساختن برخی از امتیازات نمایندگان شده است.

در این سند پیشنهادی، افزایش مصرف مواد نفتی، کرایه منازل، کارت مصرفی تلفون، افزایش معاش محافظان و رانندگان از موارد عمده است.

بر اساس این مکتوب پیشنهادی؛

مصرف کارت تلفون از ۵ هزار به ۱۰ هزار افغانی

– مصرف نفت وسایط نقلیه از ۱۰ هزار به ۲۰ هزار افغانی

– کرایه منزل از ۲۵ هزار به ۵۰ هزار افغانی افزایش یابد

در این سند درخواست به افزایش امتیازات راننده ها، محافظان و دستیاران اعضای مجلس نمایندگان نیز شده است.

در گوشه دیگر این سند، امتیازاتی به اعضای دبیر خانه مجلس نمایندگان نیز درخواست شده است.

افزایش معاش از ۵ هزار تا ۲۵ هزار

– امتیازات پارلمانی ماموران امنیتی از ۲ هزار تا ۴ هزار افغانی

– افزایش یک صد میلیون افغانی در بودجه برای کارمندان قراردادی پارلمان و چندین موارد دیگر از موارد درشت این سند است.

این در حالیست که نماینده گان مجلس از موجودیت این سند ابراز بی خبری میکنند.

نذیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان گفت: «از این سند آگاهی نداریم و نمی خواهیم چنین شود.»

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان نیز اضافه کرد: «این چنین امتیازات از خواست اعضای مجلس نیست و نباید چنین کار میشد.»

سند پیشنهادی مجلس به امضای شریف الله کامه والُمعاون کمیسیون مصوونیت، حقوق و امتیازات مجلس امضا شده است؛ گزارشگر آریانانیوز با تماس های مکرر خواهان دیدگاه آقای کامه وال شد، اما او برای ابراز نظر پاسخی نداد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

افراد ناشناس چهار عضو یک خانواده را در شهر کابل به قتل رساندند

(Last Updated On: ژانویه 20, 2020) افراد ناشناس چهار عضو یک خانواده در حوزه هفتم …